Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Liikennevirasto: Pyöräilyväylien talvikunnossapidon parhaista käytännöistä

Siirry Palautetta tienpidosta
Siirry Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

Siirry Turvallista pyöräilyä suosittava ja kannustettava
Siirry Pyörä ja liikenne

Pyöräilystä parempaa

Palautetta tienpidosta

Palautetta maanteiden tienpidosta voi antaa Turun alueella voi antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle:

ELY-keskukset vastaavat Liikenneviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.
ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kevyen liikenteen väyliä. Kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta.

Palautelomake on tilapäisesti pois käytöstä. Lähetä palaute sähköpostilla osoitteeseen  liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Ilmoitukset tien kunnosta ja liikenteen ongelmista pyydämme ilmoittamaan Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (puhelu maksaa lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun verran). Tienkäyttäjän linja on auki 24 h/vrk.

Turun kaupungin katujen kunnossapidosta palautetta voi antaa:

Palaute ja vikailmoitukset: 

www.turku.fi/paikalla

puh. 02 2624 444

Vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella:

Yli-Maaria, Moisio, Jäkärlä, Saramäki, Lentokentän ja Paattisten alueet: Destia Oy, puh. 050 597 3362.

Muu Turku: Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, puh. 040 742 4320. 

Lisätietoa Turún kunnossapidosta löytää tästä

 

Turun kaupungin Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

               Ohjelman löydät tästä
 

 

Turvallista pyöräilyä suosittava ja kannustettava
(Liikenneturva 17.09.2013)

Monet keinot, joilla parannetaan pyöräilyn turvallisuutta, lisäävät myös sen suosiota. Pyöräilyn turvallisuuteen ja sen suosion kasvuun vaikuttavat usein samat tekijät. Infrastruktuurin merkitys on ratkaiseva. Myös viestintä ja kampanjointi ovat keinoja parantaa pyöräilijöiden turvallisuutta, kertoo Liikenneturvan tilaama selvitys.

Suomen kansallinen tavoite on lisätä kävelyä ja pyöräilyä. Tutkimuksissa on havaittu, että kävelyn ja pyöräilyn lisääntyessä myös onnettomuusmäärät kasvavat, mutta eivät yhtä paljon. Liikenneturva tilasi kirjallisuusselvityksen pyöräilyn määrän ja turvallisuuden välisestä yhteydestä Tampereen teknilliseltä yliopistolta.

Selvityksessä todettiin, että pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa pyöräilyinfrastruktuurin laatu, maankäyttö, liikenneverkko, autoliikenteen määrä ja nopeudet. Pyöräliikenteen määrään taas vaikuttivat yhdyskuntarakenne ja liikenneverkko, pyöräilyinfrastruktuurin laatu, lainsäädäntö, palvelut ja markkinointi sekä muiden kulkutapojen hinnoittelu.

Turvallisen pyöräilyn kasvua on tuettava riittävällä panostuksella pyöräilyinfrastruktuuriin. Jos liikenneympäristö ei ole laadukas ja myös pyöräilijöille suunniteltu, pyöräilyn kasvu voi lisätä onnettomuuksia. Autojen nopeudet vaikuttavat voimakkaasti taajamaliikenteen turvallisuuteen. Kaupunkiliikennettä koskevissa tutkimuksissa on todettu, että rauhoittamalla liikennettä, muun muassa poistamalla ja hidastamalla läpiajoliikennettä, loukkaantumisten määrä on vähentynyt.

Kuva: Pyöräilyn määrän kasvuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden välinen yhteys. Lähde: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen 2013

 

Tutkimus: Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen, Terhi Luukkonen ja Kalle Vaismaa Tampereen teknillinen yliopisto 2013

Turun Ladun pyöräilijöiden on helppo yhtyä allaolevaan Helsingin polkupyöräilijöitä lainattuun tekstiin:

Pyörä ja liikenne

Pyöräily on liikennettä, polkupyörä on ajoneuvo

HePon tavoitteena on, että pyöräily nähdään osana liikennejärjestelmää ja pyöräilyn tarpeet otetaan huomioon suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Suomessa pyöräily on haluttu erottaa muusta ajoneuvoliikenteestä. On painotettu turvallisuutta, mutta ei niinkään sujuvuutta.

Parhaimmillaan pyörätiet ovat tarpeellisia, ja monin paikoin ne lisäävät aidosti turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Huonoimmillaan niistä on enemmän haittaa, jopa turvallisuuden kannalta. Jos rakennetaan pyöräteitä, pitää tehdä hyviä ja toimivia pyöräteitä.

Erottelupolitiikan seurauksena liikennejärjestelmään jää harmaita alueita, joissa pyöräilijää koskevat säännöt ovat puutteellisia tai epäselviä. Pyöräilijän onnettomuusriski on tällaisissa paikoissa suuri, ja mahdollisissa onnettomuustapauksissa pyöräilijän oikeusturva on heikko.

Pyöräilijän unelma ei ole kaupunki täynnä pyöräteitä, vaan kaupunki, jossa on turvallista ja miellyttävää ajaa pyörällä, vaikka siellä ei olisi ainuttakaan pyörätietä.

Pyöräilijä, katso ympärillesi!

Pyöräilyn toissijainen asema liikenteessä ei ole syntynyt itsestään eikä se muutu muuksi itsestään.

HePo pyrkii antamaan polkupyörällä liikkuville tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa pyöräilyolosuhteisiin. HePo pyrkii vaikuttamaan suunnitteluun, rakentamiseen, lainsäädäntöön ja asenteisiin pyöräliikenteen aseman parantamiseksi.

Pyöräilijänä sinun ei ole pakko alistua siihen, että väylät ovat hoitamatta, opasteet puuttuvat tai että muut tienkäyttäjät eivät kunnioita oikeuksiasi pyöräilijänä.

Jotkut pyöräilijät ajavat sakkojenkin uhalla jalkakäytävällä, kun ajattelevat sen olevan vähäisempi riski kuin ajoradalla ajo. He hyväksyvät hiljaisesti sen, että ajoradat eivät kuulu heille. HePo vaatii, että pyöräilijän on voitava turvallisesti ja sujuvasti ajaa siellä, missä hänen liikennesääntöjen mukaan on ajettava.

Pyöräilijät, ilmoittakaa epäkohdista ja vaarallisista paikoista vastuuviranomaisille. Ongelmista voi ilmoittaa myös Vieraskirjassa, johon linkki löytyy vasemasta laidasta tai sähköpostitse.

 

webmaster
©2020 Turun ladun pyöräilijät - suntuubi.com